Le cirque de Nations Unies (FN) er i gang.

Samarbeid er en av FNs viktigste mål. Man kan kritisere FN for mye, men en av de viktigste måleneer å få land til å samarbeide med hverandre. Hvor stor suksess dette har hatt kan selvfølgelig diskuteres, men de har ihvertfall spilt en viktig rolle i internasjonal politikk.

Nå har det seg slik at det er Durban 2 som har startet, og begrepene rassisme og blasfemi er i full sving. Blokken av 57 islamske stater ønsker selvfølgelig å innskrenke grensene for ytringsfrihet og innføre forbud mot blasfemi. Dessverre har Mahmoud Ahmadinejad en tendens til å være useriøs, ved å komme med kontroversielle uttalelser. Og dessverre (igjen) så har representanter fra andre land en tendens til å gå når vedkommende er på talestolen.

Heldigvis har vi en oppegående og flink utenriksminister i Jonas Gard Støre, som også gav Mahmoud Ahmadinejad svar på tiltale.

Twingly- lenker:
1234