Vinmonopolet "tvinger" småsteder å drikke mer.

Vinmonopolet ble som kjent i sin tid opprettet for å begrense almuens tilgang til spiritus og sterkere alkoholprodukter.

Det som nå er litt interessant, er at Drangedal som har et såkalt minipol, risikerer nå å miste dette pga. dårlig omsetning. Med andre ord så drikker man for lite til at Vinmonopolet vil fortsette å tilby dem utsalg.

Selv synes jeg det er litt interessant at et monopol som har til formål å begrense konsumsjonen av sterk alkoholholdig drikke, i praksis bedriver også motsatt virksomhet. Hvis man ikke omsetter nok, det vil si drikker nok alkoholdig væske, så vil man stenge tilbudet.

En ting hadde det vært hvis det hadde vært snakk om et privateid matvarebutikk eller lignende, men i dette tilfellet er det faktisk snakk om et statlig monopol som man er tvunget å kjøpe av.

For håpe at politikerne snart ser hvor utdatert slike monopol faktisk er.