Your way to Spotify, part 3

Update: If you want a account and do not have an invite, try out the metod in part 4 first.

The easiest way to get spotify is a method i wrote about in part 2:

1: Go to this link:
http://webchat.quakenet.org/?channels=%23spotify

2. Write a random nick.

3. Write !invite

If that does not work, you can try this page:
http://spotify.fleo.se/

A Norwegian page:
http://spotify.mikromann.net/

Del 1 (Norwegian only, sorry)

Part 2

Part 4

Part 5

P.S Could you please leave a comment if you found this helpful, or have some easyer way to get spotify…

Lovens lange arm slo til (igjen).


Lovens lange arm har atter en gang slått hardt ned, denne gangen var det bakmennene i The Piratebay som ble hanket inn og dømt for medvirkning. Det tilsynelatende lovløse området i svensk rett har igjen fått opprettet lov og orden. Selv om dommen ikke enda er rettskraftig og vil versere helt til Högsta domstolen, så gir resultatet et pekepinn på at lovløse pirater ikke har fritt spillerom.

The pirate bay hostet og tilgjengliggjorde for at man kunne laste opp torrenter som igjen pekte ut kartet til opphavsbeskyttet matriale. Uten denne tilgjengliggjøringen, hadde det heller ikke vært mulig å finne dette matrialet så lett. For å finne torrentene enda lettere, laget man også en søke motor.

Mange mener at dette kriminaliserer torrentteknologien som såda, og det må i beste fall bero på en sterk misforståelse. Det er ikke bakmennene til torrentteknologien som ble hanket inn til retten, og så lenge man ikke deler ut piratkopiert matriale så er torrenter helt legalt. Det beste eksemplet på dette er vel NRKBeta sin egen torrent tracker.

Sammenligningen mellom Google og The pirate bay faller også etter min mening i grus. Helt klart at forretningsmodellen til Google ikke er å tilgjengliggjøre opphavsbeskyttet matriale, noe som The pirate bay har til mål. Bare ordet «pirat» i navnet henviser til begrepet «piratkopiering» og ulovligheter.

Jeg er enig i at film- og platebransjen sine forretningsmetoder passer best i juratiden, og ikke i dagens samfunn. Men det rettferdiggjør ikke et lovbrudd som dette.

Kilde for bilde: Thepiratebay.org  Twingly lenker: 123456