Hvorfor jeg støtter #krevsvar og en frigivelse av dommen mot Lyse.

Når kjennelsen mot Lyse ble holdt hemmelig med henvisning til Tvisteloven §28- 3 (4) annet punktum, så ble det en massiv reaksjon. Denne reaksjonen kom til Twitter, og da under hashen #krevsvar . I ettertid har det kommet mange uttalelser og holdninger som viser at man godt kunne innført litt juridikum som pensum på skolen.

Legitimt å holde rettslige avgjørelser hemmelig.

Det et er fullt legitimt og nødvendig å holde rettslige avgjørelser helt eller delvis hemmelig, det kan det ikke være tvil om. Den som hevder noe annet viser utvilsomt lite innsikt i sin forståelse rundt dette. En rettslig avgjørelse kan inneholde informasjon som er så sensitivt at det ikke kan komme ut, gjenrne statshemmeligheter (Treholt- saken er vel et fint eksempel her) eller bedriftshemmeligheter. Politiet og den offentlige påtalemyndighet kan også å ha behov for å hemmeligholde sine avgjørelser, spesielt hvis de skal foreta hemmelige ransakelser eller bedrive avlytting. Altså det man kan kalle sikring av bevis. Det er ikke utvilsomkt at spørsmålet rundt sikring av bevis kan være viktig i sivile saker også, og Tvisteloven har i 28-1 og utover har bestemmelser om dette. Og det kan ikke være omdiskutert at man også i privat sammenheng kan ha behov for å holde sine avgjørelser hemmelig.

Litt om sivil påtale og sivil straffesak.

Når det gjelder sivil påtale(det er ikke snakk om det i denne saken, men mange mener at det er Politi og offentlig påtalemyndighet som skal dette.) så mener jeg ikke at det er utvilsomt eller rettskrenkende at sivile kan begjære påtale eller å føre straffesaker. Dette har man bestemmelser om i blant annet straffeprosessloven kap. 28 og etter straffeloven §228 (4) så er det uttrykkelig skrevet at hovedreglen er at private må kreve påtale. Men i denne saken er det utvilsomt snakk om søksmål, og søksmål er fullt lovlig.

Offentlige bryr seg fortsatt nada om privatlivet.

Det som jeg derimot reagerer på først og fremst har jeg redegjort i et tidligere blogginnlegg,nemlig det at Datatilsynet og Post- og teletilsynet ikke bryr seg om personvernet og faktisk lager vedtak som gir private aktører en slik inngripende mulighet til å få innhente privat informasjon. Jeg vil ikke gjøre som mange har gjort i debatten rundt dette (ikke bare denne saken), det å hive skytset mot Simonsen Law og Espen Tøndel er og blir feil. De har oppført seg korrekt og har lovlig tilgang til å gjøre det de gjør nå. Dit skytset må rettes er mot manglende vilje fra departementene og de organer som har gitt en slik tillatelse til å hente ut og oppbevare informasjonen. Det er krenkende å vite at private kan gå inn å hente ut informasjon rundt ip- adressen jeg bruker.

Er egentlig ip-adresse kun en vanlig adresse, og manglende vilje til å angripe slike spørsmål.

Mange vil hevde at en ip- adresse er som en husadresse når de skal forklare hva en ip- adresse faktisk er. Men det er noe mer, mye mer. I motsetning til ip- adresser, så er adresser som hovedregel offentlig informasjon. Ip- adresser kan bedre sammenlignes med telefonnummer, og de gir akkurat samme informasjon. Ip- adressen gir informasjon om hvilken nettsteder du har besøkt, hva du har gjort på disse nettstedene (skrevet en kommentar f.eks.), hvor du befant deg når du bedrev dette og hvilken klokkeslett du var aktiv.

Det er derfor jeg er tilhenger av #krevsvar, det at det offentlige (og spesielt de som har til oppgave å faktisk beskytte personvernet vårt i samfunnet) tar så lett på slike ting. Hittil er det ikke et politisk parti utenom Venstre og Rødt som har engasjert seg i denne saken, noe som skremmer meg skikkelig. Er virkelig ikke personers private opplysninger mer verdt enn som så? Men også når det gjelder misbruk av personnummer så har politikere i liten grad kommet på banen, noe som kanskje bygger under mine mistanker.

Det er også svært tvilsomt at politiet ikke bruker ressurser til å etterforske kriminalitet som foregår på nettet, det virker som om man har en slags vegring mot dette. Dagbladet skrev tidligere om jenta som fikk filmer av seg selv spredd på nettet, og til og med her som det var snakk om mulig barneporno (i juridisk definisjon) så reagerte man ikke. Både politikere og alle offentlige myndigheter må begynne å forstå at det nytter ikke å skyve vekk slike problemstillinger, de forsvinner ikke av den grunn.

Det er med andre ord politikerene som skal behandle slike viktige spørsmål og problemstillinger som å gi ut slik sensitiv informasjon til private aktører., ikke offentlige underorgan som Datatilsynet og Post- og teletiilsynet.

Lovens lange arm slo til (igjen).


Lovens lange arm har atter en gang slått hardt ned, denne gangen var det bakmennene i The Piratebay som ble hanket inn og dømt for medvirkning. Det tilsynelatende lovløse området i svensk rett har igjen fått opprettet lov og orden. Selv om dommen ikke enda er rettskraftig og vil versere helt til Högsta domstolen, så gir resultatet et pekepinn på at lovløse pirater ikke har fritt spillerom.

The pirate bay hostet og tilgjengliggjorde for at man kunne laste opp torrenter som igjen pekte ut kartet til opphavsbeskyttet matriale. Uten denne tilgjengliggjøringen, hadde det heller ikke vært mulig å finne dette matrialet så lett. For å finne torrentene enda lettere, laget man også en søke motor.

Mange mener at dette kriminaliserer torrentteknologien som såda, og det må i beste fall bero på en sterk misforståelse. Det er ikke bakmennene til torrentteknologien som ble hanket inn til retten, og så lenge man ikke deler ut piratkopiert matriale så er torrenter helt legalt. Det beste eksemplet på dette er vel NRKBeta sin egen torrent tracker.

Sammenligningen mellom Google og The pirate bay faller også etter min mening i grus. Helt klart at forretningsmodellen til Google ikke er å tilgjengliggjøre opphavsbeskyttet matriale, noe som The pirate bay har til mål. Bare ordet «pirat» i navnet henviser til begrepet «piratkopiering» og ulovligheter.

Jeg er enig i at film- og platebransjen sine forretningsmetoder passer best i juratiden, og ikke i dagens samfunn. Men det rettferdiggjør ikke et lovbrudd som dette.

Kilde for bilde: Thepiratebay.org  Twingly lenker: 123456

På vei mot forbud av seksuell omgang med dyr.

I den siste tiden har man i Sverige avslørt en gruppe som har bedrevet med dyresex. Denne gruppen har også leiet en barnehage for å ha treff angående dyresex.

Det er også her hjemme vært planlagt å innføre et dyresexforbud. Vi hadde et slik forbud fram til ca. 1975, da det ble tatt ut av lovverket.

Det interessante vil være hvor langt et slikt forbud vil gå, og om et slikt forbud vil kun omfatte seksuell omgang med dyr. Muligens det vil komme et forbud mot bare den seksuelle omgangen, slik at det fortsatt vil være fullt lovlig å laste ned pornografiske bilder av mennesker som har seksuell omgang med dyr.

Spørsmålet man må stille seg da er selvfølgelig om det også må vurderes å innføre et forbud mot avbilding, og ikke bare den fysiske omgangen.