Da var prosjekt kurset godt i gang.

I dag fikk vi vite hvilken part vi skulle prosedere for og hvem vi skulle prosedere mot.

Meg og Andreas kom på samme team og vi skal prosedere mot de andre på kursgruppa våres, Pernille og Ellinor.

Så det skal bli spennende å prosedere for PederCo mot King Cruises.
Det sak lbli spennende med bitte litte grann praksis også, og ikke bare teori.

Så jeg bare sier ykke til alle sammen på kurset.