"Du er en klovn Thorkildsen, en klovn! "

Disse berømte ordene fra Ramslands munn når dommen falt.

Jeg har gleden av å publisere dommen delvis, slik at interesserte kan finne den igjen.

Dette er tingrettsdommen, og ikke lagmannsrettsdommen. Grunnen til at jeg publiserer den er fordi tingretten har en del sterke kommentarer i dommen som er ganske sterke, eks:
«Selve drapet bærer preg av regulær henrettelse»

Dette fikk tingretten kritikk for i dommen til lagmannsretten, som også satt den straffen.

For å sitere ex- marineoffiser Ramsland helt til slutt:

«Det er et justismord, det er svaret»

Ramsland dommen