Frikjent i hele 55 minutter.

Aftenposten.no skrtev om en mann som ble frikjent i hele 55 minutter. Han ble dømt for et mord i 2001, men fikk saken sin gjenopptatt etter at gjenopptakelseskommisjonen hadde sett på den.

Han ble frikjent av juryen, men fagdommerene mente at det var utvilsomt at han hadde utført mordet. Derfor må saken hans opp til ny behandling.

Hele saken viser kanskje at det foreligger en drakamp mellom domstolene og gjenopptakelseskommisjonen. Dette er andre gang man har overprøvd juryen, og begge ganger har sakene blitt beordret gjenopptatt av gjenopptakelseskommisjonen.

På den andre siden er begge tilsidesettelsene skjedd under samme første lagmann.

Men det jeg reagerer mest på er uttalelsene til kommisjonens leder når hun sier at «man nå må vurdere om domstolene i det hele tatt skal ha adgang til å sette til side kjennelser i saker som er gjenopptatt etter behandling i Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker.»

Som det står også på hjemmesiden deres så er ikke deres oppgave å frifinne eller gi en person benådning, deres oppgave er å se over saken en gang til for å vurdere om man kan få saken sin vurdert på ny.

Hvis man skal la en kommisjon frita for straff må det en grunnlovsendring til, ihvertfall etter at det har falt dom i saken. Andenæs skriver i 9 utgave av Statsforfatningen i Norge (ved Arne Fliflet) på side 254 at «Det heter i §20 uttrykkelig at Kongen har rett til i statsrådet å benåde forbrytere. I dette må ligge at myndigheten ikke kan delegeres, f.eks til Justisdepartementet»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *