Earth hour 2009- the aftermath.

Was it a good idea? Or was it just another hype that was spreading around.

The only clear thing was that Norway officially participated in Earth Hour. Stavanger Aftenblad reported that Lyse could not see any difference.

Vg on the other hand, reported thatthe power consumption dropped a little bit. So I think the conclusion must be that in Norway, Earth Hour 2009 was not a big success. But on the other hand, the marking of Earth Hour 2009 showed the world that we indeed care about our precious planet called Tellus or Earth.

Like a side note, I just wanted to say that please do not turn of the street lights in 2010. They have a verry importent mission to fulfill.

Nytt utsede på bloggen.

Nå som det nærmer seg vår, tenkte jeg det var på tide å endre litt utsede på bloggen. Jeg fant en pen mal som virket brukende på nettet, og tilpasset den til min side.

Tilpassingen er ikke helt ferdig, men det er heller ikke så alot for mye igjen. Derfor velger jeg nå å publisere designet.

Riktig at psykisk syke skulle hatt et mindre rettslig vern?

I kjølvannet av den tragiske trippeldrapsaken, ser det ut som psykiatrikerne hevder at menneskerettighetene er i veien for jobben deres.

For å sitere Hartvig:

Det er psykiatriens ansvar å hindre at psykiatriske pasienter utøver vold og drap, men spørsmålet er om den oppgaven kolliderer noe med det sterke fokuset våre myndigheter har på menneskerettigheter, sier Pål Hartvig, spesialist i psykiatri og forsker ved Kompetansesenter sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst.

Rosenqvist uttaler til aftenposten at mindre tvang vil føre til at uskyldige dør:

Prisen samfunnet må betale for en politisk ideologi som sier «minimal tvang» er at noen uskyldige blir drept hvert år, sier hun.

Selv synes jeg dette er merklige påstander fra fagpersoner. Jeg tror ingen jurist med respekt for seg selv ville gått ut offentlig at menneskerettighetene burde ofres i straffepleien fordi blant annet EMD har uthulet EMK ganske vidt.

På straffepleiens område er det ikke utvilsomt at menneskerettighetene har laget nye barrierer. Praksis som var ansett som riktig for 10- 15 år siden (og enda kortere), blir i dag regnet som brudd på EMK.

Jeg tror psykiatrien må gjøre som rettssystemet, innfinne seg i med at man har inngått menneskerettslige avtaler. Man må heller etter min mening tenke nytt vedrørende behandlingsformer samt bedre rettighetene til psykisk syke.

Heldigvis ser det ut som helseministeren har is i magen, og vil undersøke saken nærmere før man kommer med riktig botemiddel. Og som han uttaler, det er ikke alltid tvang er den riktige kuren:

Helseministeren understreker likevel at han ønsker mer kunnskap om dette, før han er villig til å vurdere et slikt tiltak. Ifølge Hanssen er ikke noen entydig erfaring fra tidligere saker at bruk av tvang ville hindret alvorlige episoder.

Twingly- lenker:
12345678910111213141516171819202122232425

Hvordan få Spotify invites del 2/ How to get Spotify invites part 2.

Her er et par triks til for å få spotify invites:

1. Trykk på denne linken:

http://webchat.quakenet.org/?channels=%23spotify

2: Skriv inn et nick.

3: Skriv !invite

En annen måte er denne siden her:

http://spotify.fleo.se/

Dette er en norsk side:

http://spotify.mikromann.net/

___________________

I will present you a couple of tricks to get a Spotify invite for free.

1: Go to this link:
http://webchat.quakenet.org/?channels=%23spotify

2. Write a random nick.

3. Write !invite

If that does not work, you can try this page:
http://spotify.fleo.se/

A Norwegian page:
http://spotify.mikromann.net/

Del 1(Norwegian only, sorry)

Part 3, the new and easy way.

Part 4, without invitation code

Your guide to spotify invite… (Yes, this is part 5).

The final countdown.. Snart deadline på valg av tittel på masteroppgave

1. april, eller dag 91 i år 2009 som også er bedre kjent som aprilsnarr, er siste dag for å levere inn tittelforslag på masteroppgaven. Gjør man ikke det får man ikke starte skrivingen høsten 09, noe som betyr 1/2 utsettelse av graden.

Vet jeg hva jeg vil skrive om? Ja, absolutt. Selv om det ikke er så lett å finne på ting som virker interessant og som er litt unikt.

For de som hadde håpet på å høre The final count down med Europe, så svikter jeg ikke: