Da var prosjektoppgaven over.

Da var prosjektoppgaven over. Dessverre tapte PederCo mot King Cruises, men hva kan man forvente når det er helt klart fra første stund at firmaets direktør driver med et dobbeltspill uten like.

Uansett var det en erfaring mer når det gjaldt praktisk jus, og som de fleste vet er det forskjell mellom teoretisk jus og jus i praksis. Hvem har ikke hørt uttrykket det er forskjell mellom å ha rett og få rett.

I denne saken var det vel egentlig den rette «part» som vant. Selv forarbeidene til loven og juridisk litteratur holdt dessverre en liten knapp på motstanderen. Men hva gjør vel det, vi kjørte friskt på at han ikke var inhabil og prøvde å dokumentere dette så godt som vi kunne. Dessverre fant vi ikke noe særskilt stoff rundt aksjelovens §§ 6-28 og 6- 33 som vi kunne bruke. Det lille vi fant hadde bare hjulpet motstanderen om vi hadde brukt det.

Uansett så er PederCo pr. dags dato konkurs. Så da spørs det om de får noe ut av konkursboet allikevel. He he.

"Du er en klovn Thorkildsen, en klovn! "

Disse berømte ordene fra Ramslands munn når dommen falt.

Jeg har gleden av å publisere dommen delvis, slik at interesserte kan finne den igjen.

Dette er tingrettsdommen, og ikke lagmannsrettsdommen. Grunnen til at jeg publiserer den er fordi tingretten har en del sterke kommentarer i dommen som er ganske sterke, eks:
«Selve drapet bærer preg av regulær henrettelse»

Dette fikk tingretten kritikk for i dommen til lagmannsretten, som også satt den straffen.

For å sitere ex- marineoffiser Ramsland helt til slutt:

«Det er et justismord, det er svaret»

Ramsland dommen