Samkjøring med facebook og norsk språk.

Bloggen min her på blogger.com blir fra i dag av samkjørt med facebook.com. Det betyr at mine innlegg på kvtl.com også blir importert til facebook.com som notat ved hjelp av en rss- feed.

Eneste praktiske med dette er at man kan lese det samme på facebook som her.

Jeg har også endret språkinnstillingene på bloggen min, slik at menyer etc. nå i fremtiden kommer på norsk. Jeg har pr. dags dato ingen planer om å blogge på engelsk, siden dette er mer på hobby basis enn noe mer fastere og seriøst.

P.S Det vil alltid være en forsinkelse på facebook, slik at oppdateringene kan først sees på kvtl.com.

Shanghaiet av det moderne demokratiet.

I gamle dager kunne man risikere å bli shanghaiet til tjeneste på båter etter et besøk på den lokale kroen.

Nå har tidligere Frp representant og leder for Demokratene gjort en spennende vri på dette. Siden man mest sannsynlig har trengt listefyll til sine lister, har man bare valgt personer som ikke visste at de hadde blitt satt opp. Det mange ikke er klar over er at alle norske stemmeberettigete som er folkeregistrert i landet, er pliktet til å ta i mot valg, dette kommer fram av valgloven kap. 3. Det finnes fritaksregler, men det er ikke alltid de kan hjelpe.

Kanskje det hadde vært en ide for våres folkevalgte å endre loven, slik at slike useriøse partier som f. eks. Demokratene i framtiden mister muligheten til å shanghaie personer inn i politikken. Men det kan også igjen bety problemer, ihvertfall i juridisk abstrakt tenking.

Så kanskje godeste Will Rogers hadde rett når han skrev «There’s no trick to being a humorist when you have the whole government working for you.».

Kilde: Dagbladet.no

Da var prosjekt kurset godt i gang.

I dag fikk vi vite hvilken part vi skulle prosedere for og hvem vi skulle prosedere mot.

Meg og Andreas kom på samme team og vi skal prosedere mot de andre på kursgruppa våres, Pernille og Ellinor.

Så det skal bli spennende å prosedere for PederCo mot King Cruises.
Det sak lbli spennende med bitte litte grann praksis også, og ikke bare teori.

Så jeg bare sier ykke til alle sammen på kurset.