Frikjent i hele 55 minutter.

Aftenposten.no skrtev om en mann som ble frikjent i hele 55 minutter. Han ble dømt for et mord i 2001, men fikk saken sin gjenopptatt etter at gjenopptakelseskommisjonen hadde sett på den.

Han ble frikjent av juryen, men fagdommerene mente at det var utvilsomt at han hadde utført mordet. Derfor må saken hans opp til ny behandling.

Hele saken viser kanskje at det foreligger en drakamp mellom domstolene og gjenopptakelseskommisjonen. Dette er andre gang man har overprøvd juryen, og begge ganger har sakene blitt beordret gjenopptatt av gjenopptakelseskommisjonen.

På den andre siden er begge tilsidesettelsene skjedd under samme første lagmann.

Men det jeg reagerer mest på er uttalelsene til kommisjonens leder når hun sier at «man nå må vurdere om domstolene i det hele tatt skal ha adgang til å sette til side kjennelser i saker som er gjenopptatt etter behandling i Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker.»

Som det står også på hjemmesiden deres så er ikke deres oppgave å frifinne eller gi en person benådning, deres oppgave er å se over saken en gang til for å vurdere om man kan få saken sin vurdert på ny.

Hvis man skal la en kommisjon frita for straff må det en grunnlovsendring til, ihvertfall etter at det har falt dom i saken. Andenæs skriver i 9 utgave av Statsforfatningen i Norge (ved Arne Fliflet) på side 254 at «Det heter i §20 uttrykkelig at Kongen har rett til i statsrådet å benåde forbrytere. I dette må ligge at myndigheten ikke kan delegeres, f.eks til Justisdepartementet»

Lik- Sang har lagt inn årene.

Etter mange søksmål fra Sony har dessverre Lik- Sang.com lagt inn årene.

Dette er litt trist siden Lik- Sang hadde utstyr og spill man ikke fikk tak i her «på berget».

De la ned den 24/ 10 så dette er egentlig «old news», men dette var en bra side.

Hva konsekvensene av dette blir er bare å spekulere i, men Sony har fått dom fra Britiske domstoler at Lik- Sang.com ikke hadde lov/rett til å sende varer til Europa.

Hvis man bringer flere slike selskaper inn for Britiske domstoler og de gir opp, kan dette føre til at monopolet på spill vil bli styrket. Igjen så vil dette bety høyere priser og at man ikke får tak i alle tittlene som har blitt utgitt så lett.

For å sitere fra pressemeldingen deres:
«Blame it on Sony. That’s the latest dark spot in their shameful track record as gaming industry leader. The Empire finally ‘won’, few dominating retailers from the UK probably will rejoice the news, but everybody else in the gaming world lost something today.»

Utrolig hva man kan finne på nettet.

I dag gjennomførte jeg et eksperiment der jeg skulle bruke søkemotorer til å finne mest mulig ut av meg selv.

 Fant fram stoff helt tilbake fra 1998 da jeg drev med judo: 
http://www.judo.no/index.php?id=20060119105036

Jeg ble mer overrasket over å finne bilde av meg på odin sine sider, men dog bare bakre del (hvem jeg er kan dere gjette på selv): 
http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/stoltenbergI/fd/annet/010011-210035/dok-bn.html

Så moralen er egentlig at man skal passe på hva man publiserer på internett.

Uansett er jeg glad for at det ikke florer bilder av meg på nettet, eneste bildet jeg klarte å finne var bildet på odin.no.

Byråkratiet på sitt beste.

I dag, nesten en hel måned etter at Amalie ble født, fikk hun sitt personnummer.

Etter det sykehuset fortalte så var saksgangen følgende: Sykehus (melding om fødsel)-> lokalt folkeregister-> Oslo og Akershus folkeregister (for å få personnummer)-> lokale folkeregister -> foreldre (sender melding om navn) -> lokale folkeregister (for utstedelse av fødselsattest).

Skulle ikke tro man levde i 2006 og at pcen ikke var oppfunnet. (Man brukte skrivemaskin i 1982 og har fremdeles min første attest som er skrevet på skrivemaskin.)

Man kunne forenklet prosessen enten ved at Sykehuset rappoterte direkte til Oslo og Akershus folkeregister via pc, eller at det lokale folkeregisteret fikk ut personnummer automatisk. Alt via elektronisk kommunikasjon.

I dagens samfunn hadde ikke det vært en umulighet. Men hvorfor gjøre det lett når man kan gjøre det vanskelig.

Ny uke- nye muligheter.

Så var det starten på en ny uke igjen.

Denne uken starter forelesingene i menneskerettigheter opp, forhåpentligvis er det like intressant som folkeretten.

På tirsdag er det blitt bestemt at vi skal ha kurs fra 0815 til 1015 fordi vi måtte ta igjen for første kursdagen som ble avlyst på et ukjent grunnlag.

Eneste minuset med folkeretten må ha vært kurset. Synes det har vært alt for få kursdager, dessuten så var ikke kurset så interessant som jeg hadde håpet.